Ai, ciemiņi, ai, kaimiņi

Tautasdziesma, Tautasdziesma, -

Ai, ciemiņi, ai, kaimiņi,
Kam tu augi tik raženis.

Ne man dienu darbiņš tika,
Ne man nakti miedziņš nāca.

Vai atmini to vietiņu,
Kur mēs abi runājāmi:

Tu solīji mani ņemti,
Pirkt man zelta gredzentiņu.

Nenopirki, neapņēmi-
Šķelmjam šķelmja valodiņa.

Puisēnami pieci prāti,
Trejdeviņi padomiņi.

Tas mācēja meitas vilti,
Uz akmeņa stāvēdamsi.