Ai tu, mana brāļa sēta

Tautasdziesma, Tautasdziesma, -

Ai tu, mana brāļa sēta,
Tik cēlāi vietiņā.

Kupls auga ozoliņis
Pie bāliņa namdurvīm.

Strazdiņš dziedi galotnēi,
Lakstīgala pazarē.

Retam tādi tīrumiņi
Kā manami brālītim.

Kalnā ievas balti zieda,
Lejā strauja upe tek.

Kalnā teku pušķotiesi,
Lejā balti mazgāties.