Bērīts manis kumeliņš

Tautasdziesma, Tautasdziesma, -

Bērīts manis kumeliņš,
Staigna purva bridējiņš.
Bridējiņš, bridējiņš,
Staigna purva bridējiņš.

Tev būs izbrist purvu purv',
Pārvest manim līgaviņ'.
Līgaviņ', līgaviņ',
Pārvest manim līgaviņ'.

Eji, mana līgaviņ',
Šoruden kājiņām.
Kājiņām, kājiņām,
Šoruden kājiņām.

Tad uz citu rudentiņ',
Tevi stalti vizināš'.
Vizināš', vizināš',
Tevi stalti vizināš'.

No krodziņa uz krodziņu
Ik svētdienas baznīcā.
Baznīcā, baznīcā,
Ik svētdienas baznīcā.

Ik svētdienas baznīcā,
Ik vakarus krodziņā.
Krodziņā, krodziņā,
Ik vakarus krodziņā.