Aiz upītes jēri brēca

Tautasdziesma, Tautasdziesma

Aiz upītes jēri brēca,
Veci puiši gavilēj’.
Rai-rai-rai, rai-rai-rai,
Veci puiši gavilēja.

Jēri brēca smalka siena,
Veci puiši jaunas meit’s.

Jēri siena gan dabūja,
Puiši meitas nedabūj’.

Vai, Dieviņi, jaunas meitas,
Kur liksim vecus puiš’?

Sasiesimi kūlīšosi,
Liksim ārdos kaltēties.