Pasaule,pasaulīt

Eolika

Zied debesīs linu ziedi,
Mākoņi zili zied!
Tur putni vasaras dziedoņi-
Lūdz, lai tos uzklausiet

Cik auglīgs lietus, cik devīgs,
Šai karstajā zemē krīt
Mēs Tev dāvinam sevi, 
Pasaule, pasaulīt.

Zied pusnaktī zemu zvaigznes,
Reibdamas zvaigznes zied
Laiks, balsis visumā aiznesot,
Teic, lai tos izdziediet

Lai gremdējas vītols pats sevī,
Līdz uzausīs viņa rīts
Mēs Tev dāvinam sevi,
Pasaule, pasaulīt.
         
Piedz.
   Mēs Tevi dāvinam sevi pasaulīt!
   Mēs sev dāvinam Tevi pasaulīt!

Vecs vītols kanāla malā,
Pie mūra kas senlaikos celts
Vēl it nekas nav galā,
Kamēr zeme caur mūžību peld

Pār Rīgas jumtiem un bruģi,
Blāv gaisma kā gadsimtu zelts
Kamēr zeme, šis brīnišķais kuģis,
Apkārt Saulei caur mūžību peld.