N-tā pietura

A.Voitišķis, S.Stāle, Jumprava

Tā liepa, kas pagalmā
Kas pagalmā
Nīkuļo vējā
Tie logi, kas gaitenī
Caurvējā lūzt
Tavi vārdi pa istabu pastaigājas
N-tā pietura tramvaja galapunkts

Pa ielu tur priekšā
Iet ēna no manis
Vēl tumsa kā mirāža
Maldinās mūs
Tavi soļi un skrejošas ugunis
Mājās
N-tā pietura tramvaja galapunkts

N-tais tramvajs
Pa spīdīgu sliedi aizbrauc
Gar tavu māju
Domīgs un kluss
Tavi čuksti šovakar neatmaksājas

Velti kāds runā un aicinās tālāk
Iet garām tik daudzi un tukšumā sauc
Pietura N-tā un soļi, un durvis, un
Mājas
No visa pa druskai no visa mazliet par daudz