Dod, Dieviņi, kalnā kāpti

Tautasdziesma, Tautasdziesma

Dod, Dieviņi, kalnā kāpti,
Ne no kalna lejiņā!

Dod, Dieviņi, otram doti,
Ne no otra gauži lūgt!

Grūti bija kalnā kāpti,
Vēl grūtāki lejiņā.