Jūra, es dziedu tev

R. Pauls, J. Peters, Ingus Pētersons

kā man jūras nodziedāt
visa jūra ziemelī
saltu gaismu saule deg
skaista, skaista tumsa krīt

dziļi, dziļi dzīle velk
dzelmē manas dziesmas tās
tad, kad mani pārtulkos
jūra mani nodziedās

jūra mani nodziedās
jūra mani nosvinēs
ūdens raudās, vēji sauks
klintis piegavilēs
jūra, jūra
es dziedu tev līdz
dziedam, dziedam, dziedam lai
mūžam saule debesīs
un lai dziesma dvēselē
kā jūra

jūras kalnā saule deg
jūras lejā tumsa grimst
no tās saules degšanas
jūras vidū dziesma dzimst
jūras dziesma līdzi sauc
un lai līdzi ejam mēs
mēs, kam jūras saukšana
dzīslās sāp un dvēselē

jūra mani nodziedās
jūra mani nosvinēs
ūdens raudās, vēji sauks
klintis piegavilēs
jūra, jūra
es dziedu tev līdz
dziedam, dziedam, dziedam lai
mūžam saule debesīs
un lai dziesma dvēselē
kā jūra

jūra, tev, jūra, tev, jūra, dziedu tev
jūra, tev, jūra, tev, jūra, dziedu tev
jūra, tev, jūra, tev, jūra, dziedu tev
jūra, tev, jūra, tev, jūra, dziedu tev

jūra mani nodziedās
jūra mani nosvinēs
ūdens raudās, vēji sauks