Meklēt dziesmas Tops Par mums Pievienot jaunu dziesmu
Ak Jeruzaleme modies
Sveiks viesi! Pieteikties vai Reģistrēties
Sūtīt dziesmu
Tavs vārds:

Tavs e-pasts:

Drauga vārds:
Nav obligāts.
Drauga e-pasts:
Nav obligāts.
 
Pārbauda...
Ak Jeruzaleme modies
(dz.gr.3, W.140)

Ak, Jeruzaleme, modies!
Nu atstāj miegu, kājās dodies!
Sauc sargi tornī spēcīgi.
Nu jau tiešām pusnakts klātu,
Jūs, jaunavas, ar gudru prātu,
Jel teciet pretī priecīgi!
Šurp Līgavainis nāk,
Lai sveces spīdēt sāk!
Alelūja! Nu kāzas būs!
Tad steidziet jūs! Jums kāzu namā ieiet 
būs.

Ciāna dzird sargu dziesmas,
Skan gaviles, mirdz sveču liesmas,
Steidz sirdis lielo prieku paust:
Draugs tiem nāk no Debess vēlīgs,
Pilns lēnprātības, taisnīgs, žēlīgs,
Kā spoža rīta zvaigzne aust.
Ak, nāc Tu, Palīgs cēls!
Ak, nāc Tu, Dieva Dēls!
Gaismā tērpies, Tu parādies!
Mēs steidzamies pie Tava galda 
mieloties.

Lai teic Tevi, kam vien mēle,
Lai dzied, lai pūš, lai kokles spēlē,
Lai visiem zvaniem zvanīt zvan’!
Pērļu vārtiem izrotātā,
Un eņģ’ļu mēlēm apdziedātā,
Nu Ciānā Tev slava skan!
Kad acis redzēja,
Kad ausis dzirdēja
Tādu prieku? Nu līksmojam,
Nu pateicam Tev, savam goda Ķēniņam!


Mūzika:  Philipp Nicolai Vārdi:  
Philipp Nicolai (tulk.Nikolajs Kalniņš) 
Izpildītājs:  draudze
Dziesmu pievienoja: Rainy
Mūzikas autors:
Philipp Nicolai
Vārdu autors:
Philipp Nicolai (tulk.Nikolajs Kalniņš)
Dziesmas kuru mūzikas autors ir Philipp Nicolai:
Nosaukums Izpildītājs Mūzikas autors Vārdu autors
Ak Jeruzaleme modies Philipp Nicolai Philipp Nicolai (tulk.Nikolajs Kalniņš)
Aleluja! Spēks, slava, gods Philipp Nicolai Bartholomeus Crasseliuss (Krasselt)

Sarakstā ir 2 dziesmas, lapa 1 no 1.  

2010 Ārija Kalns (Par ideju un krātuves aizsākumu (1998 - 2009) paldies MA-1 Datori)
Par nepieciešamajiem labojumiem dziesmu tekstos un sistēmas kļūdām rakstiet Ārijai Kalns.