Sikspārņa Fledermauša dziesmiņa

Raimonds Pauls, Dagnija Dreika, Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks

Bēniņos, kur tumšs kā peklē,
Laiks tek gausi, gausi.
Saldā miegā, kājām gaisā
Guli, Fledermausi!

Tumsa zīdaina un mīksta,
Nakts no zaļa plīša,
Savos spārnos ietinieties,
Mefistofelīši!

Bēniņos, kur tumšs kā peklē,
Dzīvo zaļi velni.
Bēniņos, kur tumšs kā peklē,
Dzīvo zaļi velni.
Saldā miegā, kājām gaisā
Dzīvo zaļi velni.
Naktīs silti, silti pelni.

Mums ir nakts, mēs neatļausim
Gaismai pie mums ienākt.
Garām sārtām stārķa kājām
Laukā soļo diena.

Satinieties, aptinieties,
Aizkorķējiet ausis! 
Saldā miegā, kājām gaisā
Guli, Fledermausi!

3x
Guli, guli, Fledermausi,
Saldā miegā, kājām gaisā.

Guli, guli!

Bēniņos, kur tumšs kā peklē,
Dzīvo zaļi velni.
Bēniņos, kur tumšs kā peklē,
Dzīvo zaļi velni.
Saldā miegā, kājām gaisā
Dzīvo zaļi velni.
Naktīs silti, silti pelni.

Mums ir nakts, mēs neatļausim
Gaismai pie mums ienākt.
Garām sārtām stārķa kājām
Laukā soļo diena.

Satinieties, aptinieties,
Aizkorķējiet ausis! 
Saldā miegā, kājām gaisā
Guli, Fledermausi!

6x
Guli, guli, Fledermausi,
Saldā miegā, kājām gaisā.

Guli, guli, Fledermausi!