Dziesmiņa Rīgai

Raimonds Pauls, Ziedonis Purvs, Ojārs Grīnbergs

Dimd mūsu Rīga,
Sauc darbā ik rīts,
Sirdis kā stīgas
Un dziesma tai līdz.

Kas gan vēl labāk
Tev atpūtu sniegs,
Pilsēta labā,
Lai tev mūsu prieks.

Kur ik logā jūra zvīl? Rīgā.
Kur visilgāk liepas zied? Rīgā.
Kur visvairāk dziesmu mīl? Rīgā.
Tā tikai Rīgā dzied.

Zvaigznes mirdz lielas
Un Daugavā līst,
Dziesma pa ielām
Un nomodā klīst.

Kas gan vēl labāk
Tev atpūtu sniegs,
Pilsēta labā,
Lai tev mūsu prieks.

Kur ik logā jūra zvīl? Rīgā.
Kur visilgāk liepas zied? Rīgā.
Kur visvairāk dziesmu mīl? Rīgā.
Tā tikai Rīgā, tā tikai Rīgā,
Tā tikai Rīgā, tā tikai Rīgā
Dzied.