Piemineklis kazai

Juris Kulakovs, Uldis Bērziņš, "Pērkons"

Bija silta Dieva diena, un uz zemes bija jauki.
Bet kaza kāpa debesīs.
Cik reizes Dievs nogrūda, tik kaza atkal kāpa.
Arāji apstājās,
Laiks apstājās,
Kaza kāpa.
Simts gadu pagāja,
Tūkstoš pagāja,
Kāpa.

Tas ir tas piemineklis.
Re, kur kāpj debesīs!