Neveiksminieks-Ērģelnieks

L.Tips, L.Tips, Labvēlīgais Tips

Trīs cimdus pāros pārojis, 
viņš pats šai laivai kapteinis.
Kāds neveiksminieks šis ērģelnieks,
paša mātei viņš ir ciets rieksts.

Man pilnu jūru šķērsot prieks,
bet tukšai pāri pārrāpjos.
Un pats savās mājās ārzemnieks,
kā ziemas vakars Kalāčos.

Gan Polijas, gan Lietuvas,
gan citu valstu robežas.
Tās braši šķērso ērģelnieks, 
jo populārs viņš mākslinieks.

Tik pieprasīts, tik iecienīts,
kā aknu desa Miķeļos.
Tam treknas fūgas spēlēt prieks,
kad aizgājis kāds darbinieks.

Bet tagad man ir Internets 
un virtuālas meitenes,
tik bērns klausās avenes, 
lai cilvēks nedomā.
	2.reizes