Varonis

L.Tips, L.Tips, Labvēlīgais Tips

Manu mīļo sauc Uzi un tā uz mani gruzī,
tās lietas kas cietas un nepieder man.
Viņa rājās un kasās, un neved mani masās,
nav dienas nevienas bez skandāla man.

Man ir varoņa sirds, man ir varoņa pirksts,
man ir varoņa vēders un acs, esmu varonis pats.

Man radi dzīvo Preiļos, bet manai mīļai Džungļos,
tās katli un panas kā tantāmi skan.
Plīst blūzes un trauki un, mani pamet draugi,
es brīnos, bet cīnos, es viens karotājs.

Man ir varoņa sirds, man ir varoņa pirksts,
man ir varoņa vēders un acs, esmu varonis pats.
			3. reizes