Ar dievu brāl`(veltīts Dainim un Jaķītim)

Tomass Kleins, Guntars Račs , Fomins&Kleins

Ar dievu brāl`! Lai tagad sveces ar vēju runā un mierā dus. 
Ir beigusies vēl viena diena, tāds mirklis savāds un pārāk kluss. 
Ar dievu brāl`! Tu biji bagāts, tev piederēja šīs debesis. 
Ir beigas vēl vienai dziesmai, nekas jau vairāk nav noticis. 
Ar dievu brāl`! Tu biji bagāts, tev piederēja šīs debesis. 
Ir beigas vēl vienai dziesmai, nekas jau vairāk nav noticis. 
Ir beigas vēl vienai dziesmai, bet piedziedājums pārāk īss. 
Lai tagad sveces ar vēju runā un tavu zvaigzni ceļ debesīs. 
Ar dievu brāl`! Šī zeme griežas par dzīvi ātrāk un savādāk. 
Ir beigas vēl vienai dziesmai un aiziet gājējs... Ar dievu brāl`! 
Šī zeme griežas par dzīvi ātrāk un savādāk. 
Ir beigas vēl vienai dziesmai un aiziet gājējs, kas nepanāk. 
Ar dievu brāl`! Ar dievu brāl`!