Dzērājdziesma

Ivars Vīgners, no veciem Šveika ierakstiem

Ir jāaplej, ir jāaplej, lai puķīt nenokalst,
lai puķīt nenokalst, lai puķīt nenokalst.
Ir jāaplej, ir jāaplej, lai puķīt nenokalst,
tā puķīt mūsu balsts.

Lai Prozīt rīt un aizparīt mums lūpās nenokalst,
mums lūpās nenokalst, mums lūpās nenokalst.
Lai Prozīt rīt un aizparīt mums lūpās nenokalst,
mums lūpās nenokalst.

Ir jāaplej, ir jāaplej, lai puķīt nenokalst,
lai puķīt nenokalst, lai puķīt nenokalst.
Ir jāaplej, ir jāaplej, lai puķīt nenokalst,
tā puķīt mūsu balsts.