Daudz baltu dieniņu

Jēkabs Graubiņš, Jēkabs Graubiņš

Daudz baltu dieniņu
Daudz baltu dieniņu Laimiņa dodi,
Diženi, raženi dzīvojoti! 
Diženi, raženi dzīvojoti!