Mīla Ir Kā Uguns

M. Brauns, J. Peters

Mīla ir kā uguns
Svētā uguns te
Šajā vienīgajā
Saules pasaulē

Visu mums var atņemt
Tikai mīlu nē
Šajā mūžigajā
Mūsu dzimtenē

Kokus mums var nocirst
Saknes ārā plēst
Tikai mūsu mīlu
Mīlu nevar dzēst

Ko tu cilvēk domā
Ka tu garām ej
Savai vienīgajai
Savai dzimtenei.