Puķu nakts

Zigmars Liepiņš, Jānis Peters

Vakarā, vakarā nāc par puķi, nāc par puķi vakarā
Sarkanā, sarkanā tu man būsi puķe, puķe sarkanā
Tā, kas deg, tā, kas sāp, tā, kas klīst
Asinīs tā, kas kliedz, kad ir nakts,
Kad ir nakts, kad ir nakts,
Kad ir tāda, kad ir puķu nakts.

Vienīgā, vienīgā tu starp puķēm tāda puķe vienīgā
Sarkanā, sarkanā tu man mūžam, mūžam tumši sarkanā
Tā, kas deg, tā, kas sāp, tā, kas klīst
Asinīs tā, kas kliedz, kad ir nakts,
Kad ir nakts, kad ir nakts,
Kad ir tāda, kad ir puķu nakts.

		Puķe vakarā, puķe tumši sarkanā
		Mums vēl priekšā nakts melna, melna, melna nakts
		Tā nakts.

Pilsētā, pilsētā tikai mūsu, mūsu, mūsu pilsētā
Mūžīgā, mūžīgā tu man puķe, puķe tumši sarkanā
Tā, kas deg, tā, kas sāp, tā, kas klīst
Asinīs tā, kas kliedz, kad ir nakts,
Kad ir nakts, kad ir nakts,
Kad ir tāda, kad ir puķu nakts.

		Puķe vakarā, puķe tumši sarkanā
		Mums vēl priekšā nakts melna, melna, melna nakts
		Tā nakts.

	(starpspēle)

Putenī, putenī manā baltā, baltā manā pēdējā
Sarkanā, sarkanā tu man paliec tumši, tumši sarkanā
Tā, kas deg, tā, kas sāp, tā, kas klīst
Asinīs tā, kas kliedz, kad ir nakts,
Kad ir nakts, kad ir nakts,
Kad ir tāda, kad ir puķu nakts.

Kad ir nakts, kad ir nakts,
Kad ir tāda, tikai puķu nakts.