Zane

Gandrīz Debesis, Valdis Rūsiņš, Gandrīz Debesis

mana Rīga pēc kodolsprādziena
tikai atbalss no mirstošo kliedzieniem
guļ drupās mans salauztais augums
nāc ātrāk, nāc ātrāk

riet saule pār melno tuksnesi
jau tuvojas kosmiskie roboti
un mēmām lūpām es lūdzu
nāc ātrāk, nāc ātrāk

Zane, palīdzi man, robots manu līķi izvaro
Zane, palīdzi man, robots manu līķi izvaro

pārogļojušies cilvēku ķermeņi
krampjaini pirksti pret debesīm izstiepti
pēdējā pirmsnāves cerībā lūdzu
nāc ātrāk, nāc ātrāk

Zane, palīdzi man, robots manu līķi izvaro
Zane, palīdzi man, robots manu līķi izvaro

vai atceries ziedošo vasaru
vai atceries saulaino pilsētu
bērnu smieklus un pirmo septembri
nāc ātrāk, nāc ātrāk

Zane, palīdzi man, robots manu līķi izvaro
Zane, palīdzi man, robots manu līķi izvaro

es zinu, tu atnāksi, atnāksi
es zinu, tu izglābsi, izglābsi
tikai lūdzu, lūdzu, lūdzu
nāc ātrāk, nāc ātrāk

Zane, palīdzi man, robots manu līķi izvaro
Zane, palīdzi man, robots manu līķi izvaro

Zane, palīdzi man, robots manu līķi izvaro
Zane, palīdzi man, robots manu līķi izvaro