pāri upei

Gandrīz Debesis, Valdis Rūsiņš, Gandrīz Debesis

Nakts vēsais glāsts skar seju
San smilgu skarās atmiņas par vēju
Sauc nezināma putna klusā dziesma 
Dreb izdziestoša asinssārta liesma
Ris rūgto dūmu smalkie pavedieni
Kā zilas stīgas, debesīs kas lien

Pāri upei
Pāri
Aizved ceļš
Uz viņu krastu
Pāri upei

Cauri miglai,
Cauri
Vēsai, miklai
Aiziet, izgaist 
Cauri miglai

Aizvērt acis
Aizvērt
Dzirdēt vārdus
Ko upe sacīs
Aizvērt acis

Pāri upei
Pāri
Aizslīd ēnas
Bālē mēness
Pāri upei

Līdzi ēnām
Līdzi
Gaitā lēnā
Takām senām
Līdzi ēnām

Ceļā tālā
Ceļā
Sejām bālām
Ūdens malā
Ceļā tālā

Pāri upei
Pāri
Aizved ceļš
Uz viņu krastu
Pāri upei

OM GATE GATE PĀRAGATE PĀRASAMGATE BODHI SVĀHĀ