vakardziesma

Gandrīz Debesis, Māris Čaklais, Gandrīz Debesis

kopš manās rokās tu tik rimti slīgi
un tavās atkritu es savažots
es tevi turu pārāk izmisīgi
bet tas ir tāpēc ka šī zeme top

vēl top jo jānes tālu cauri plaisām
bet uz šiem svētkiem nedrīkst nokavēt
es tevi uzpūšu par pūku gaisā
un gribu debess velvē noturēt

vai gribi negribi tur baltā lokā
tu paliksi kad nāks mans zibens melns
un brīdi turējis kā karstu ogli rokā
es tevi turēšu kā zemi pelns