Nebeidzas nekas

Jānis Krūmiņš (Ceļojums), Elita Tilčika, Ceļojums

Nebeidzas nekas
Tikai vakars jau
Pūkains melns un silts
Man pie durvīm snauž
Nebeidzas nekas 
Tikai klusums tāds
Manī turpinās 
Tavu roku glāsts

Piedz.:
Šovakar man
Mazliet
Tevis trūkst
Tāpēc, ka triecoties pret stiklu
Spārni lūzt
Tāpēc ka upes neapstājas
Upes plūst
Tāpēc ka debesis ir vienas
Pār mums

Nebeidzas nekas
Viena spuldze dziest
Manī turpina
Tavi soļi iet
Domas nenogurst
Tavus plecus skaut
Tikai naktstauriņš
Negrib man to ļaut