Cauri putenim

Jānis Krūmiņš (Ceļojums), Jānis Krūmiņš (Ceļojums), Ceļojums

Pār zemi sniega pārslas virpuļo dejā
Aizsnieg debess jums un paliek viss balts
Cauri putenim es pie tevis eju
Cauri putenim pretī man tu nāc

Piedziedājums:

Šajā baltajā naktī vientuļš vairs nebūs neviens
Kamēr (vien) sniegpārslas dejos līdzi (tām) dejos sirds
Sveces liesmiņa sildīs        kamēr sadegs dakts
Ziemas pasakā klausies      šī ir brīnumu nakts


Man esi blakus tik tuva un tāla
Kā tā Brīnumu zvaigzne kas debesīs
Ko tev novēlēt nakti baltu baltu
Ko tev dāvināt sidrablietiņš līst