Es meitiņa kā rozīte

Tautas Dziesma, Tautas Dziesma

Es meitiņa kā rozīte,
Kā sarkana zemenīt’,
Puišiem kājas nolīkušas,
Ap manimi staigājot.

Visi ļaudis tā vien teica,
Ka es vīra nedabūš’.
Es dabūju tādu vīru,
Visas tādu gribējuš’s.

Pīlēm spārni nodiluši,
Sīkus krūmus lodājot.
Tā nodila ļaužu mēles,
Nevalodas runājot.

Dieviņš cēla, ļaudis pēla,
Ka mēs mīļi dzīvojam.
Vēl mīļāki mums dzīvot,
Lai ļautiņi pukojas.