Dziedi jel (labotā versija)

J.Lūsēns, J.Poruks, "Zodiaks"

Dziesmu, bērns! Jel dziedi jauko dziesmu!
Prieku svešniekam, lai vētras klus`.
Dziedi tu! Jel iededz sirdī liesmu,
Viņam dedz, kur mīlestība dus.

Dziesmu, bērns! Jel atklāj savu sirdi!
Ar` priekš nelaimīga klusētāja krūts:
Lai tas justu, ko tu jūt` un dzirdi,
Lai tas baud`, ko aizliedz liktens grūts.

Dziesmu, bērns! Tad laipni skati plūdīs
Tev no cietēja, tu, brīvais, meža gars.
Dziedi, jel! Varbūt, ka tēli zudīs,
Kuri baida. Celsies eņģ`ļu bars.

Dziesmu, bērns! Es mācos klusi dziedāt.
Rokas saliktas, uz augšu laipns skats.
Zvaigznēs spulgajās kā debess rozes ziedat!
Dziedu es - man rodas mierīgs prāts.

Mierīgs prāts. Un, kad man` miera rokas
Kamptin` apkamps, krūtīs sāpes lies,
Dziesmu, bērns! Tad dziedat, manas mokas,
Dziedat remdi! Cietējs dusēt ies

Cietējs dusēt ies.
Dziedi jel dziesmu, bērns!