Šķind zemīte, Rīb zemīte

Ēriks Ešenvalds, Latviešu tautasdziesmu vārdi, Jauktie kori

Siev.Šķind zemīte, rīb zemīte, (4X)
Man vienai staigājot: (4X)
Bij manā vaiņagā (4X)
Duj' dimanta gabalini. (4X)

Vīr. Saule, saule, zeme, zeme
Bez arāja navarēja;
Arājiņš navarēja
Bez lobā kumeļiņ.

Siev. Tēva, tēva es meitiņa, (2X)
Kamēr ziemu maizi deva; (2X)
Kad nāks jauna vasariņa, (2X)
Būšu tēva, vai nebūšu? (2X)

Vīr. Tēva, tēva Tu meitiņa, (2X)
Kamēr ziemu maizi deva; (2X)
Kad nāks jauna vasariņa, (2X)
Būsi tēva, vai nebūsi? (2X)

Siev. Šuj māmiņa Tevīm kreklu, (3X)
Deviņām vīlītēm,(3X)
Devītajā vīlītē, (3X)
Iešuj gudru padomiņu. (3X)

Vīr. Šuj māmiņa Maīm kreklu, (3X)
Deviņām vīlītēm,(3X)
Devītajā vīlītē, (3X)
Iešuj gudru padomiņu. (3X)

Tek saulīte vakarā,(4X)
Iet māmiņa vecumā; (4X)
Steidziet, bērni, jautajiet (4X)
No māmiņas padomiņu. (4X)

Vecam tēvam sirmā bārdā, (4X)
Daudzi gudra padomiņa; (4X)
Jauni puiši salas?s, (4X)
Padomiņa mekledami. (4X)

Velku tēva kažociņu, (4X)
Nav manāi mēriņā; (4X)
Sēžos tēva krēsliņā, (4X)
Trūkst man tēva padomiņ. (4X)

Iziedama, Tu māsiņ,(4X)
Sakur tēva uguntiņ, (4X)
Lai spīdēja Tavs mūžiņš,(4X)
Tā kā tēva uguntiņ. (4X)

Siev. Laba biju tēva meita, (3X)
Labi sevi turējos: (3X)
Tēva biju labā roka (3X)
Māmiņai audējiņ. (3X)

Vīr. Tēva jāju pieguļāji, (3X)
Mātei govju paganīt, (3X)
Tēvs man deva sirmu zirgu, (3X)
Māte govi raibaliņ. (3X)

Siev., Vīr. Klausi tēva bāleliņ, (3X)
Es klausīšu māmiņai audējiņ, (3X)
Tevim tēva zemīte, (3X)
Man māmiņas villainīt's. (3X)