Redz, kā tu ar mani

Mārtiņš Freimanis(Tumsa), Mārtiņš Freimanis(Tumsa), Mārtiņš Freimanis(Tumsa)

Uzvarēt vai nepaspēt
Tu vari mani nobremzēt,
Kad tavs acu skatiens
Miglas pilnais
Būs tas, kas mani izsmērēs
Gar sienām tad,
Ja nepaspēs neviens
Paraut mani prom no zemes

Redz kā tu ar mani 
Redz kā es ar tevi
Divas dienas vēlāk
Kaimiņiem būs noriebies, 
Ka tu ar mani spēlējies.
Redz kā neizdodas
Tev būs jāpadodas
Prieks jel,
Kur tu rodies
Es aizbēgšu uz dienvidiem 
Pa baltiem gubu mākoņiem.

Nebaidies es neesmu tāds
Pārlieku gudrs hipokrāts
Kam žēl laiku notērēt 
Ar tevi
Arī tu jau neesi tā,
Kas dzīvo tajā pasakā,
Kur tās princeses guļ
Stikla zārkā

Redz kā tu ar mani 
Redz kā es ar tevi
Divas dienas vēlāk
Kaimiņiem būs noriebies, 
Ka tu ar mani spēlējies.
Redz kā neizdodas
Tev būs jāpadodas
Prieks jel,
Kur tu rodies
Es aizbēgšu uz dienvidiem 
Pa baltiem gubu mākoņiem.

Redz kā tu ar mani 
Redz kā es ar tevi
Divas dienas vēlāk
Kaimiņiem būs noriebies, 
Ka tu ar mani spēlējies.
Redz kā neizdodas
Tev būs jāpadodas
Prieks jel,
Kur tu rodies
Es aizbēgšu uz dienvidiem 
Pa baltiem gubu mākoņiem.