Nekas jau nebeidzas

Raimonds Pauls, -, Harijs Spanovskis

1.Pants
Teica vectēvs: ”Nāk ziema”;
Laikam stiprs būs sals,
Bet es vēlos, lai zini tas nav gals,
Tas nav gals.
Teica vectēvs: “Ar Dievu”;
Žēl man pasaules – šīs.
Bet es vēlos – dēls – lai zini,
Tas nav viss, tas nav viss!

Piedziedājums: x2
Nekas jau nebeidzas, vien putni aizlaižas,
Vien priekškars aizveras, vien saule, riet.
Tik esmu dzīvojis, tik esmu mīlējis,
Cik tevī palicis, cik dziesmā dzied.

2.Pants
Teica tēvs man: “Es eju”;
Izdeg rokās, jau skals,
Bet es vēlos, lai Tu zini, tas nav gals, tas nav gals
Teica tēvs man: “Ar Dievu!
Žēl man pasaules – šīs”;
Bet es vēlos, dēls, lai tu zini,
Tas nav viss, tas nav viss!

Piedziedājums: x2

3.Pants
Tevim, dēls – reiz es teikšu.
Visus liktnes` reiz mals
Bet es vēlos, lai Tu zini,
Ka tas nav gals, tas nav gals
Teikšu dēls tev: “Ar Dievu”;
Žēl būs pasaules – šīs.
Bet es vēlos, dēls, lai tu zini.
Tas nav viss, Tas nav viss

Piedziedājums: x2