Medusmēnesis

Gunārs Freidenfelds, Gunārs Selga, Margarita Vilcāne, Ojārs Grīnbergs

Viļņus veļ uz krastu zilais jūras lauks.
Sirdi paceļ laimes šūpals - tuvais draugs.
Krasts un jūra dunot runā un glaužas tuvu klāt.
Parunā un bēgot viens pēc otra deg, ilgās deg.

Hei, medusmēness ir klāt!
Smej sirdis, gavilē tās,
Runā ar skūpstiem, visu sadzird ar tiem.
Vai atspīd saule, vai nakts
Viens otrā skatās tik vien.
Mākoņi sārti garām skrien.

Ziedus ceļ no zemes sakņu pinums jauns.
Mīlā iesmeļ mūžam pilnais vīna trauks.
Krasts un jūra dunot runā, mūžs katram līdzi nāk,
Savādāk un tuvāk nākot skūpstos sedz, dzīvi redz.

Hei, medusmēness ir klāt!
Smej sirdis, gavilē tās,
Runā ar skūpstiem, visu sadzird ar tiem.
Vai atspīd saule, vai nakts
Viens otrā skatās tik vien.
Mākoņi sārti garām skrien.