Upe ūdeņus nes

J.Lūsēns, M.Zālīte, Anmary un Valters Frīdenbergs

Upe ūdeņus nes, Upe ūdeņus veļ,
Upe neprasa ceļu, Upe pati ir ceļš.
Upe likteni nes, Upe mūžību veļ.
Upe neprasa ceļu, Upe pati ir ceļš.

Kad mūs sāpina, dzeļ, sapnis paglābj un ceļ.
Kad mūs sāpina, dzeļ, sapnis paglābj un ceļ.
Kad mūs sāpina, dzeļ, sapnis paglābj un ceļ.
Sapnis neprasa ceļu, sapnis pats ir ceļš.

Vārdā ezeru sauc Tad, kad padebess dārd,
Sapnim nevajag vārda, Sapnis pats sev ir vārds.

Kad mūs sāpina, dzeļ, sapnis paglābj un ceļ,
Kad mūs sāpina, dzeļ, sapnis paglābj un ceļ,
Kad mūs sāpina, dzeļ, sapnis paglābj un ceļ,
Sapnis neprasa ceļu, sapnis pats ir ceļš.

Upe ūdeņus nes, Upe ūdeņus veļ,
Upe ūdeņus nes, Upe ūdeņus veļ,
Upe ūdeņus nes, Upe pati ir ceļš.