Nāc, nāc, nāc

Zigmārs Liepiņš, Dagnija Dreika, Imants Vanzovičs, Zvaigznīte

Šajā pļavā, kur hiacintes
Zem tavas elpas lokās
Šajā pļavā, kur hiacintes
Zem tavas elpas lokās

Dod man savu roku
Dod man savu roku
Šajā pļavā, kur hiacintes
Zem tavas elpas lokās

Nāc, nāc, nāc!
Vai tur sauca, 
Vai kliedza kāds?
Nāc, nāc, nāc!
Un paliec man klāt.

Šajā pļavā, kur tavi vaibsti
Katrā kokā dzeņu kalti,
Šajā pļavā, kur tavi vaibsti
Katrā kokā dzeņu kalti.

Dod man savu roku
Dod man savu roku
Šajā pļavā, kur tavi vaibsti
Katrā kokā dzeņu kalti.

Nāc, nāc, nāc!
Vai tur sauca, 
Vai kliedza kāds?
Nāc, nāc, nāc!
Un paliec man klāt.