Noktirne

Eolika

Naktīs, šaurās Vecrīgas ielās
Dzirdu senu gadsimtu soļus
Soļi te klaudz
Ir staigājis ļaužu tik daudz
Soļu tik daudz
Bet nedzirdu tavus
Naktīs dzegās atpūšas putni
Lido tikai laternu strēles
Kādai man būt?
Kā laternai, rītā kas zūd?
Laterna zūd
Bet nezudīs sapņi
Naktīs šaurās Vecrīgas ielās…
Gaidu... gaidu... gaidu
Naktīs spārnos paceļas ilgas
Ticu, reiz tu atnāksi, labā
Nāci kā rīts
Kā saulainā mirdzumā vīts
Nāksi man līdz
Un būsim mēs kopā
Naktīs šaurās Vecrīgas ielās…
Gaidu... gaidu... gaidu