tai naktī

Ivars Vīgners , V.Toma, Ingus Pētersons

Man mātei bija roze sarkanā,
Kas plati kuplodama zarus slēja,
Un likās - sēta pilna sārta vēja,
Kad trīskārt ziedēja tā vasarā.

Roze sarkanā kā sievas mūžs,
Roze sarkanā kā sievas mūžs.

Tai naktī, kura īsākā
Starp pļavu puķēm līgotājas seja
Un rožu dvēs’les smaržā iztvanēja
Pie sijas novīstošā vainagā.

Roze sarkanā kā sievas mūžs,
Roze sarkanā kā sievas mūžs.

Bija atvasara zeltā vīta,
Kad attālā kā asins piles sārtus
Jau otrreiz roze ziedus kaisīja.

Roze sarkanā kā sievas mūžs,
Roze sarkanā kā sievas mūžs.

Un treškārt sirmas salnas rītā
Krūms kvēloja pirms ziema sniegu pūš
Un māte teica – zied kā sievas mūžs.

2x
Roze sarkanā kā sievas mūžs,
Roze sarkanā kā sievas mūžs.