Tai pilsētā

Raimonds Pauls, J. Peters

Tai pilsētā ir balti bērzu vārti,
Tai pilsētā ir balti goda vārti,
Tai pilsētai deg lūpās buram- vārdi,
Tos uzmini, tos uzmini.
Piedz.: Kā mīļā dzīvojam,
Tu stīga, stīga, stīga uzvilktā,
Tu garumzīme manā dzīvībā
Šai trakā, trakā, trakā pasaulē,
Nu zelta stīgu nodrebi,
Nāk jaunas skaņas tevi atskaņot,
Nāk jauni vārdi tevi ievārdot,
Tur jaunā saulē ievārdot.

To pilsētu es saucu un par stīgu,
Par uzvilktu un zelta stīgu, stīgu,
Bet, aiziedams pa kaut ko bezgalīgu,
To atceries šai pilsētā