Pērkondēli

Agnese, Knīpas un Knauķi

Pirmās uzsāk vēja taures, 
sadzen mākoņus zem saules.
Visas smagas lietus lāses,
tālu atskan pērkon bungas. 

Melnos apseglotos zirgus,
zeltas sprādzēm sidrab ratos, 
pāri sārtiem pār debešiem,
perkon dēli ciemos brauc. 

Ne tie saukti ne tie lūgti,
tikai viņi paši zina,
kur tiem ganības un lauki,
zibens pilda līdzi turza.

Pērkondēli, pērkondēli, bungas ribina tik cēli,
Pērkondēli, pērkondēli, bungas ribina tik cēli!

Nodreb debess, nodreb zeme, zibens krustu šķērsu spēlē,
Pērkondēli, pērkondēli, pērkondēli ciemos brauc. 

Ne tie saukti ne tie lūgti,
tikai viņi paši zina,
kur tiem ganības un lauki,
zibens pilda līdzi turza.

Pērkondēli, pērkondēli, bungas ribina tik cēli,
Pērkondēli, pērkondēli, bungas ribina tik cēli!

Nodreb debess, nodreb zeme, zibens krustu šķērsu spēlē,
Pērkondēli, pērkondēli, pērkondēli ciemos brauc. 

Pērkondēli, pērkondēli, bungas ribina tik cēli,
Pērkondēli, pērkondēli, bungas ribina tik cēli!

Nodreb debess, nodreb zeme, zibens krustu šķērsu spēlē,
Pērkondēli, pērkondēli, pērkondēli ciemos brauc.