"Pāvilostas tvists."

Ādams Tīreļnieks , Ādams Tīreļnieks , Aivars Kažis

Mums - viena Saule un apaļš Mēness,
Pasaules gaismiņa caur mākonīti spīd !

Te - Zelta zive, trīs vēlēšanās
Un katrai radziņi ir nolauzti ! - 2x 

  Piedziedājums.

  Ai, Pāvilostā, 
  Te tvistu dejo,
  Tas izskatās kā 
  ... majorāns !
  Tam Melnā josta,
  Lai tauta mostas,
  Der katram latvim
  “mellais dans”.


Mums - latvju ciltis, tās neliek vilties,
Kad sanāk apspriesties, tad noder viss!

Gan zupa pannā, gan putra vannā
Gan lopu* lindraks ar bikšturiem! - 2x  

          (lopu* = skotu, "skot" - krieviski)

    Piedziedājums.

Mums tvister’ deja - kā spāņu seja,
Madrides Galma noslēpumos snauž !

Pat Spāņu dāma* - bez vēstīm rāma,  
Tik joku sprogas ap galvu glauž ! - 2x

         (* Bezvēsts dāma - skat.centūrijās)

   Piedziedājums.

Mums palīdz dāņi, kā labie māņi,
Kas tautu apmāca, lai dzīvi mēs !

Pats Keisijs* ārdās, pa gultu spārdās,   
Jo viņa vīzijas, šķiet, murgi - viss ! -2x

        (*guļošais pravietis ASV)

    Piedziedājums.

Mums palīdz ANO*, kur Zvaigžņu kari,  
Kas strādā latvju vārdā un cenu zin!

Mēs tvistu rādām, vārds pa vārdam,
Jo, latvju tauta- mēs, tā dzīvojam! -2x 

       (*Apvienoto Nāciju organizācija)