"Pāvilostas kadriļa."

Ādams Tīreļnieks , Ādams Tīreļnieks , Aivars Kažis

Pāvilostā dejo kadriļ’, Pāvilostā kadriļo,
Pāvilostā lecam kadriļ’, Pāvilostā lecam to !

      Piedziedājums - 2x.
 Svilpo vēji, plīvo mati, ka tik neapgāžas rati,
 Svilpo vēji, plīvo mati, ka tik neapgāžas tie !

Pāvilostā dejo skuķes, Pāvilostā dejo tās,
Pāvilostā smaržo puķes, Pāvilostā plūcam tās !

      Piedziedājums - 2x.

Pāvilostā dejo čaļi, Pāvilostā dejo tie,
Pāvilostā neķer vaļus, Pāvilostā sargā tos !

      Piedziedājums - 2x.

Pāvilostā svinam kāzas, Pāvilostā dejojam,
Pāvilostā vēji brāžas, Pāvilostā līksmojam !

      Piedziedājums -2x.

Pāvilostā piedzimst bērni, Pāvilostā neraud tie,
Pāvilostā sirmi paliek, Pāvilostā nesēro !

       Piedziedājums -2x.

Pāvilostā runā klusi, Pāvilostā sačukstas,
Pāvilostā mīļi vārdi, Pāvilostā nemelo !

      Piedziedājums -2x.

Pāvilostā uzvar karu, Pāvilostā nenoskauž,
Pāvilostā smilgas skaru, Pāvilostā - nenolauž !

      Piedziedājums -2x.