"Pāvilostas bangas"

Ādams Tīreļnieks , Ādams Tīreļnieks , Aivars Kažis

Pāvilostā bangu daudz, opsā - rillā,
Ko vētrās, bargā jūra, žņaudz, - viļņiem pillā !

         Piedziedājums. 

       Ak, mīļā - Zeltenīt, tā, nu, tas ir !
       Ak, mīļā - Zeltenīt, tā, nu, tas ir !

 
 Pāvilostā namu daudz, opsā - rillā,
 Kam jūra kūrort-puņķus šņauc, viļņiem pillā !

         Piedziedājums.

 Pāvilostā mežu daudz, opsā - rillā,
 Kam Sakas upe cauri šmauc, viļņiem pillā !

         Piedziedājums.

 Pāvilostā meiču daudz, opsā - rillā, 
 Kurām jūra prātus jauc, viļļņiem pillā !

         Piedziedājums.

 Pāvilostā beku daudz, opsā - rillā,
 Kuras jūras malā aug, viļņiem pillā !

         Piedziedājums.

 Pāvilostā čaļu daudz, opsā - rillā,
 Kuri plašā jūrā brauc, viļņiem pillā !

         Piedziedājums.

 Pāvilostā skolu daudz, opsā - rillā,
 Kam Dzintarjūra līksmi šalc, viļņiem pillā !