Pieskaries man

Niks Matvejevs, Marats Samauskis, Marija Naumova

Manas lūpas čukst vārdus šos 
Tavas ausis to dzird 
Tavi mati peld mākoņos 
Manas rokas tos pin 

Mūsu domas grimst sapņos 
Mūsu sirdis varbūt 
Un ar ko tas var beigties 
Vien Dievs tik to jūt 

Pirksti sapinas matos 
Elpas savijas ciet 
Un mēs saprotam abi 
Ar vārdiem vien nepietiek 

Manas lūpas grib vairāk sniegt 
Tavas acis grib ciet 
Un jo tālāk mēs ejam 
Jo tuvāks viss šķiet 

Piedz.: 
Pieskaries man pieskaries man 
Klusumā vien balss tava skan 
Pieskaries man pieskaries vēl 
Pieskaries lai sirds tava kvēl 
Pieskaries vēlreiz, lai gan šķiet 
Ka tas nemaz vēl nenotiek 

2. 
Bet mēs sēžamies laivā 
Upe straujāk sāk plūst 
Visi akmeņu atvari 
Kā ledāji kūst 

Mūsu domas nes straume 
Mūsu sirdis plūst līdz 
Un ar ko tas viss beigsies 
Neviens nepavēstīs 

Pirksti sapinas tauvās 
Elpa aizraujas ciet 
Un mēs lidojam abi 
Jo ceļa mums nepietiek 

Bites salido matos 
Saldu medu tās vāc 
Tiko sajūtams pieskāriens 
Vējā čukst - nāc! 

Piedz. 
Pieskaries man pieskaries man 
Klusumā vien balss tava skan 
Pieskaries man pieskaries vēl 
Pieskaries lai sirds tava kvēl 
Pieskaries vēlreiz, lai gan šķiet 
Ka tas nemaz vēl nenotiek 

Piedz.: 
Pieskaries maigāk, pieskaries 
Pieskaries drošāk, nebaidies 
Pieskaries vēlreiz, nemanot 
Pieskaries vēlreiz, neprasot 
Pieskaries vēlreiz, lai man šķiet 
Ka visam tam ir jānotiek