Trijjūgs iz tumsas

Uldis Stabulnieks, Dagnija Dreika, Rita Trence

Gaudos putenis laukos līdz apniks
Šis nomods, kas mūžu ilgs.
Vai es tā biju vai sapnis
Ar pulkstentiņu pie ilkss.

Vērpjas putenis mutulī saltā
Un pusnaktī slieces smilkst.
Tur aizbrauc jaunība baltā
Ar pulkstentiņu pie ilkss.

Piedz. Balss iz tumsas sauks tevi, ak, vedēj
    Un ceļā tev jādodas būs.
    Šurp caur tālumu, tumsu un ledu
    Zvanīs trijjūgs, lai aizvestu mūs.

Klausos aizšalcam kamanas ašās
Vien bēdas sūdz vientuļš vilks
Tur projām klajumos plašos
Ar pulkstentiņu pie ilkss.

Zibēs pakavi vižņaini kaltie,
Cik vētras zirgs tālu vilks.
Nu sveika jaunība baltā
Ar pulkstentiņu pie ilkss!

Piedz. Balss iz tumsas sauks tevi, ak, vedēj
    Un ceļā tev jādodas būs.
    Šurp caur tālumu, tumsu un ledu
    Zvanīs trijjūgs, lai aizvestu mūs.