Pietiek

Kaimiņi

Pietiek,šoreiz mani gaida,
Pietiek,vairāk nelejiet,
Spārni debesīm jau smaida,
zvaigznēs bākugunis zied

Spārni debesīm jau smaida,
zvaigznēs bākugunis zied

Pietiek sajust svešus rītus,
tāpēc neaizliedz man iet,
tikai tā es savu rētu,
atkal varu sadziedēt

tikai tā es savu rētu,
atkal varu sadziedēt

Man ir jāatgriežas laikā,
atver durvis,kuras ciet,
lai pat svešie nepajautā,
kur es esmu,kā man iet
(2x)

Tikai pats es savā vietā,
varu vēlreiz atgriezties,
tikai manu dubļu rietā,
saulē rītos peldēties

tikai manu dubļu rietā,
saulē rītos peldēties