KAUJA PIE PLAKANIEM , KAUJA PIE VEISIEM

SKYFORGER, SKYFORGER, SKYFORGER

Tās bija pirmās latviešu strēlnieku uzvarētās kaujas
1915.gada 29.oktobrī un 23.novembrī, kas palīdzēja apturēt
vācu armijas virzīšanos uz priekšu. 1.Daugavgrīvas strēlnieku
bataljona pirmā rota virsnieka Fridriha Brieža vadībā
sakāva četrreiz lielākus vācu spēkus.

Naktī vismelnākā dzimāt
Jūs, ielu un rensteļu zeņķi
Un tomēr jūs esat lieli
Jo Jūs pirmie gājāt gaismas svīdumā vājā
Kaujā pie Plakaniem, kaujā pie Veisiem
No nameļiem sīkiem un greiziem
Pretim smaidošai Misai un Iecavai
Ar vienu domu -
Aizsargāt ceļu uz Rīgu.

Kauja pie Plakaniem, Kauja pie Veisiem
Pirmā, mirdzošā, veiksmā.
Dzirdiet, kā kauju gājējai pirmajai rotai
Un viņas vadonim Briedim
Soļi, no purvājiem kāpdamies, mūžībā iedim…

" Ei, puikas, kur gribat Jūs līst tā,
mēs zinām tās vietas, stāviet,
tur purvs priekšā un nāve!"
Bet Jūs tikai uzsitāt knipu un teicāt:
" Ei, cāļi, ne vīri" -
un pāri purvam tai naktī Jūs līdāt
bez rimas,
jo Jūsu ienaids un sīkstums
pārvērta vizošā grīdā purvu dūņaino rāvu.

Bet tagad es saku, lai kur es stāvu,
No Ķekavas , Juglas un Tīreļa es jūtu
Ieplūstam sevī dīvainu strāvu,
Kas like manai sirdij un muskuļiem augšup tiekties
Un es kliedzu:" Pieminiet Misu un Iecavu,
Pieminiet savus pulkus, visus astoņus!"

Kauja pie Plakaniem, kauja pie Veisiem
Tā pārvērta strēlnieku asinis teiksmā;
Kauja pie Plakaniem, Kauja pie Veisiem
Pirmā, mirdzošā un veiksmā!