Tu saki Jā

L.Tips, Andris Freidenfelds, Labvēlīgais Tips

Man visi radi dzīvo ārzemēs
Es šajā zemē viens kā pirksts,
Te manas draudzenītes - vāveres
Un kuģņa čūlas mocīts zirgs.

Man visi radi dzīvo ārzemēs
Es šajā zemē viens kā pirksts,
Kur manas romantiskās vāveres
Un kuģņa sāpju mocīts zirgs.

PIEDZIEDĀJUMS:

Saki Jā, saki Nē,
Saki Jā, saki Nē,
Tev jābūt manai draudzenei.
Saki Jā, saki Nē,
Saki Jā, saki Nē,
Tev jābūt manai meitenei.
Saki Jā, saki Nē,
Saki Jā, saki Nē,
Tev jābūt manai mīļotai
Saki Jā, saki Nē,
Saki Jā, saki Nē,
Tevjābūt manai vienīgai!

Man visi radi dzīvo ārzemēs
Es šajā zemē viens kā pirksts,
Es rakstu žēlabainas vēstules,
Bet viņi mani sūta ..mācīties!

Man visi radi dzīvo ārzemēs
Es šajā zemē viens kā pirksts,
Es rakstu žēlabainas vēstules,
Bet viņi mani sūta ..mācīties!

PIEDZIEDĀJUMS: (2X)

Saki Jā, saki Nē,
Saki Jā, saki Nē,
Tev jābūt manai draudzenei.
Saki Jā, saki Nē,
Saki Jā, saki Nē,
Tev jābūt manai meitenei.
Saki Jā, saki Nē,
Saki Jā, saki Nē,
Tev jābūt manai mīļotai
Saki Jā, saki Nē,
Saki Jā, saki Nē,
Tevjābūt manai vienīgai!