Tava atnākšana

Eolika

Dusi man uz pleca dusi, mūžu dusi.
Nezinu, no kuras puses esi atnākusi.
Tagad tu man blakām būsi, mūžu būsi,
Nezinu, ko tu tik klusi esi staigājusi.

Tavā balsī dzirdu skanām to,
Kā man nekad nav gana.
Tevi meklē roka mana
Ziliem zvaniem zvanīt zvana
Tava atnākšana. (2r.)