"Tosta dziesmiņa"

"Reiz mežā dzima aglīte.", Ādams Tīreļnieks, Aivars Kažis

Kad pienāks drīz mums Jaunais gads,
Kad visi līksmi mēs,

Te špāsēs viņš būs vainīgs pats,
Jo visi mēs - iekš "bēš". 2x

Ko tas "iekš bēš" gan nozīmē,
Nav mums jums jāstāsta,-

Tas ir viens dzēriens glāzītē
Un galdā ... zacene.   2x

Kas ir tas dzēriens glāzītē,
Nav mums jums jāstāsta,

Tas līksmot liek pamazītēm 
Un dungot dziesmiņas. 2x

Ko nozīmē šis līksmot,
Nav mums jums jāstāsta,

Tas ir tas pats, kas rāpot
Un gulēt pagultē. 2x

Ko nozīmē šis rāpot,
Nav mums jums jāstāsta,

Tas ir tas pats, kas ķildot,
Ar sievu aizkrāsnē.  2x

Ko nozīmē šis ķildot,
Nav mums jums jāstāsta,

Sāk sieva vīru villot
Un ģīmi apstrādāt. 2x

Ko nozīmē šis villot,
Nav mums jums jāstāsta,

Pa gaisu lido trauki
Un vīra lupatas.  2x

Un notiek viss ka filmā,
Jo lido šķīvīši

Un vīram dūša papēžos,
Jau rādās marsieši.  2x

Ko nozīmē šie marsieši,
Nav mums jums jāstāsta,

Un lidojošie šķīvīši,
Kur jābūt servīzei.  2x

Un vīram izkūp viss "iekš bēš", 
Šos skatus vērojot,

Viņš nogrābj sievu cieš' jo cieš' 
Un lūko mierināt.  2x

Ko nozīmē šis mierināt,
Nav mums jums jāstāsta,

Jo tas - no paša gala sākt
Ir dzīvi laulībā.  2x

Bet vajag līksmot, rāpot,
Pirms JAUNAIS GADS ir klāt,

Un villot, traukus lidināt,
Biezs maks, ja kabatā !  2x

Es šodien gribu tostu teikt,
Par dzīvi laimībā

Un dziļi, dziļi visus sveikt,
Šai pašā sakarā, 

Un dziļi dziļi visus sveikt
Šai ziemas vakarā !