Beranžē motīvs

Broņislava Martuževa, Broņislava Martuževa

Lai visu mūžu skan ap mani dziesmas,
Kur biju es, kur būšu es!
Lai tikai labas vēstis tur ir viešņas,
Kur biju es, kur būšu es!
Nav dzīves namā svētku bezgalīgu,
Dzēš dzīru sveces posts un izmisums,
Bet, kur dzird tumsā skanam zelta stīgu, 
Tur, draugi, skan mans sveiciens jums!

Mēs kauliņi, ko Nezināmais spēlē,
Vienalga, cik dots punktu mums,
Kaut kur sauc likmes nezināmā mēlē,
Mēs krītam, kā liek gadījums.
Uz mīksta samta, sola skabargaina – 
Kur jānokrīt, nav būtisks jautājums,
Bet, kur vien dziesma nolemtību gaina,
Tur, draugi, skan mans sveiciens jums!

Cik laimīgs nams, kur pavardā deg liesmas!
Tur sildos es, tur sildies tu.
Pie mātes sliekšņa ceļos nokrīt briesmas,
Un nogurums rod atpūtu.
Lai pastāv stipras sijas, tēvu celtās,
Lai nopelts netiek, kas bij’ svēts reiz mums!
Un kausā šai, kas tēvuzemei veltīts,
Lai, draugi, skan mans sveiciens jums!

Lai visu mūžu pavada mūs dziesmas,
Lai tevī skan, lai manī skan,
Lai palīdz rokās sadoties mums ciešāk
Un stipriem būt – kā tev, tā man.
Lai dzidra aka mūžos neizsmeltā,
Lai nenotriekts mirdz senču mantojums!
Pirms dzejnieks nozūd vakardziesnas zeltā,
Šī dziesma, draugi, sveiciens jums.