Fotogrāfija

Aigariņš, Elita Tilčika, Aigariņš

Liekas tas bij` tikai vakar
Kad es Tevi vārdā uzrunāju
Savu balsi nepazīdams
Klusi mīlestību izdziedāju
Liekas Tu man toreiz teici
Paliec blakus divatā ir labāk
Bij` Tava roka manā plaukstā
Bet varbūt viss bija citādāk

Piedz.
Kopā ar Tevi fotogrāfijā
Paslēpta dziļi vecā albūmā
Vienmēr kopā ar Tevi fotogrāfijā
Paslēpta dziļi vecā albūmā

Liekas tas bij` tikai vakar
Mūsu soļi naksnīgajās ielās
Tavi sapņi mani sapņi
Atcros tu teici tikai vēlies
Un mēs vienmēr būsim kopā
Kopā sadegsim ar kļavu lapām
Bij` Tava roka manā plaukstā
Bet varbūt viss bija citādāk

Piedz.
Kopā ar Tevi fotogrāfijā
Paslēpta dziļi vecā albūmā
Vienmēr kopā ar Tevi fotogrāfijā
Paslēpta dziļi vecā albūmā

.....
Un mēs vienmēr būsim kopā
Kopā sadegsim ar kļavu lapām
Bij` Tava roka manā plaukstā
Bet varbūt viss bija citādāk

Piedz.
Kopā ar Tevi fotogrāfijā
Paslēpta dziļi vecā albūmā
Vienmēr kopā ar Tevi fotogrāfijā
Paslēpta dziļi vecā albūmā
Paslēpta dziļi vecā albūmā