Tai pilsētai

R. Pauls, J. Peters, M. Zīvere

Tai pilsētai ir balti bērzu vārti,
Tai pilsētai ir balti goda vārti,
Tai pilsētai deg lūpās burmavārdi.
Tos uzmini, tos uzmini!
To pilsētu es saucu nu par stīgu,
Par uzvilktu un zelta stīgu, stīgu,
Bet, aiziedams pa kaut ko bezgalīgu,
Es spēlēju kā spēlmanis.

Piedz.
Kā mīļā dzīvojas,
Tu stīga, stīga, stīga uzvilktā,
Tu garumazīme manā dzīvībā
Šai trakā, trakā, trakā pasaulē
Nu, zelta stīga nodrebi!
Nāk jaunas skaņas tevi atskaņot,
Nāk jauni vārdi tevi ievārdot,
Tur, jaunā saulē, ievārdot.

Tai pilsētai ir mana sirds un acis,
Tai pilsētai ir mana gaišā sāpe,
Un itneviens to labāk nepasacīs
Un diezin vai pat uzminēs.
Tai pilsētai ir liktens mans un gājums,
Tai pilsētai - aiz baltiem goda vārtiem,
Tai pilsētai ir dzīvot aicinājums - 
To atceries šai pilsētā!

Piedz.