Ievai

Agris Gedrovičs, Marika Svīķe, Kaimiņi

Tikai nedaudz man ļauts
Tevi Ievas vārdā saukt

Pamostos vēl nav rīts
Kaut kas traucē manu miegu
Vaļā logs, ievas zied - jūtu Tevi
Laiks tāds pats, bet jau cits
Augums nevar aizmirst glāstus
Un par tiem es tagad stāstu savai sirdij

Tikai nedaudz man ļauts
Tevi Ievas vārdā saukt
Līdz uzzied un novīst un aizklīst
Paņems vējš izkaisīs
Kā es atpazīšu tevi
Es lūdzu vēl uzziedi manī

Nepielūdzams ir rīts
Diena atņem tumsai skūpstu
Bet vēl smaržo ievas zieds – esmu Tevī
Zvaigznēm acis krīt ciet
Lakstīgala aiziet dusēt
Kā lai iemācos par notikušo klusēt